Pagina de start

COMUNICAT DE PRESĂ

 

“O sansa in plus la un loc de munca!”

 

 

Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT derulează în prezent proiectul “O sansa in plus la un loc de munca!”, care vizează promovarea incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social.

Obiectivul general il reprezinta imbunatatirea capacitatii de ocupare si a competentelor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive si somerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea facilitarii integrarii durabile a acestora pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

În cadrul acestui proiect se desfăşoara activităţi precum:  informarea opiniei publice asupra oportunitatilor de integrare/ reintegrare pe piata muncii , organizarea  unei campanii regionale  de informare si constientizare cu privire la masurile de sprijinire a persoanelor aflate in somaj in vederea integrarii pe piata muncii, dezvoltarea si implementarea unor masuri active de ocupare prin furnizarea unor cursuri gratuite in domenii precum: Lucrator hotelier , Inspector resurse umane, Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, Manager resurse umane, Competente manageriale si Competente antreprenoriale.

Partenerul inplicat în derularea proiectului este Asociaţia pentru Transfer Tehnologic si Inovare.

Grupul ţintă este format din  femei din Regiunea Sud-Vest Oltenia, din  persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, someri de lungă durată, someri peste 45 de ani  si someri tineri.

“O sansa in plus la un loc de munca” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 , având contractul de finanţare POSDRU/130/5.1/G/124906.

 

Mica Badea
CCMP EUROPROJECT
Str. M. Eminescu, nr. 35,
Slatina, Olt
0249.410.994
www.europroject.org.ro