Despre PROIECT

“O sansa in plus la un loc de munca” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având contractul de finanţare POSDRU/130/5.1/G/124906, şi vizează promovarea incluziunii sociale a femeilor dezavantajate din punct de vedere social. 

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului il reprezintă îmbunatatirea capacitatii de ocupare si a competentelor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive si somerilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, in vederea facilitarii integrarii durabile a acestora pe o piata a muncii flexibila si inclusiva. 

Obiective specifice

Cresterea gradului de informare si constientizare a 150 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, angajatori, organizatii ale societatii civile, asupra initiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/ reintegrarii acestora pe piata muncii.
Facilitarea integrarii pe piata muncii a 468 de membri ai grupului tinta, prin intermediul unor interventii integrate de evaluare a capacitatii de angajare si a experientei anterioare in munca, informare, consiliere profesionala, stabilirea traseului profesional, asistenta in vederea identificarii unui loc de munca.
Dezvoltarea capacitatii locale de furnizare a programelor de formare profesionala flexibile si relevante pentru piata muncii prin autorizarea solicitantului si a partenerului in vederea furnizarii a 3 noi cursuri de formare profesionala.
Imbunatatirea competentelor grupului tinta in ocupatii sau meserii cerute de piata locala si regionala a muncii prin furnizarea de programe de formare profesionala catre un numar de 432 persoane.
Corelarea cererii cu oferta de forta de munca, prin organizarea a 2 burse de locuri de munca