26 Feb 2015
Comunicat de presă masă rotundă Vilcea

În perioada 30.06.2014-30.12.2015, Asociatia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, in parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT (partener lider) derulează proiectul “O şansă în plus la un loc de muncă !” , proiect cofinantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in oameni! –având contractul de finanţare POSDRU/130/5.1/G/124906.

Obiectivul general  al proiectului vizează îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi a competenţelor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,  persoanelor inactive şi şomerilor din regiunea Sud –Vest Oltenia, în vederea facilitării integrării durabile a acestora pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă.

Grupul ţintă este format din persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri, şomeri de lungă durată tineri, din regiunea Sud-Vest Oltenia.

În cadrul acestui proiect se desfăşoară  activităţi precum: acţiuni de promovare şi informare prin realizarea materialelor de informare , organizare de conferinţe de presă, inserarea de anunţuri publicitare în media  şi realizare de emisiuni televizate, acţiuni de promovare online, campanie de informare şi conştientizare asupra iniţiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii, dezvoltarea şi implementarea schemei integrate de măsuri active pentru ocupare prin furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională individual şi de grup, program de formare profesională în domeniile cerute de piaţă, organizarea de burse ale locurilor de muncă.

                 In data de 26 februarie 2015, orele 11:00 ,  se desfăşoară o MASĂ  ROTUNDĂ cu tema "Măsuri de sprijinire a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă , în vederea integrării pe piaţa muncii", organizată în cadrul proiectului  de către Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, găzduită de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea , Str. Regina Maria nr.7,  Râmnicu Vâlcea, judeţul  Vâlcea.

Scopul principal al evenimentului, ce se adresează angajatorilor, reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor societăţii civile, îl reprezintă conştientizarea şi informarea  cu privire la măsurile de sprijinire a persoanelor aflate în şomaj de lungă durată în vederea integrării pe piaţa muncii, promovarea Centrelor de Ocupare, a serviciilor de ocupare furnizate prin intermediul acestora, dezbaterea nevoilor de angajare ale companiilor de pe plan local/regional.

Pentru mai multe informatii: office@ipacv.ro, diana_nedelcu@ymail.com sau la telefon 0251.417.740- persoana de contact Diana Nedelcu- expert PR şi comunicare.

26 Feb 2015
20 Feb 2015
18 Feb 2015
10 Feb 2015
1

1-4 din 4