Rezultate anticipate

Grup ţinta

100 Persoane în căutarea unui loc de muncă
68 Persoane inactive
35 Şomeri
135 Şomeri de lungă durată
25 Şomeri peste 45 ani
60 Şomeri tineri
45 Someri de lunga durata tineri

Rezultate anticipate

materiale de informare si promovare: mape, flyere, pliante,afişe, bannere, roll-upuri, sepci si tricouri
2 conferinte de presa; 2 comunicate de presa
1 campanie de promovare online implementata
1 pagina web a proiectului
1 campanie de informare si constientizare asupra initiativelor locale de sprijinire a persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii - 5 mese rotunde
1 program de calificare de nivel 2 autorizat ANC de catre solicitant: Lucrator hotelier , programe de specializare/ perfectionare Manager de inovare si Manager al sistemelor de management al calitatii – autorizate de catre Partener
2 burse ale locurilor de munca implementate in localitatile Craiova si Drobeta Turnu Severin
100 de potentiali angajatori expozanti la evenimente
180 someri de lunga durata participanti la programe integrate
468 de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piata muncii
432 participanti la instruire – acces pe piata muncii